Aktuality - Jesle Zbraslav

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Informace
 
Aktuality

Nabídka práce: (01.03.2022)
Dětské jesle přijmou „Pečující osobu k dětem“. Nástup možný od poloviny března 2022. V případě zájmu volejte ředitelku, tel. 605 429 312.

Upozornění: (15.02.2022)
Vážení rodiče, dnes byly aktualizovány informace ohledně zápisu pro školní rok 2022/2023 (Zápis do jeslí).

COVID-19: (07.02.2022)
Vážení rodiče,
s ohledem na nařízenou karanténu pečujících osob bude provoz jeslí od 7:00 – 15:00 prodloužen do středy 9. 2. 2022. Pokud přijde dítě do jeslí se sebemenšími projevy respiračního onemocnění, nebude přijato k docházce.
Děkujeme za pochopení.

COVID-19: (01.02.2022)
Vážení rodiče,
s ohledem na nařízenou karanténu pečujících osob, budou jesle v omezeném provozu od 7:00 – 15:00 prozatím do pátku 4. 2. 2022. Pokud přijde dítě do jeslí se sebemenšími projevy respiračního onemocnění, nebude přijato k docházce.
Děkujeme za pochopení.

COVID-19: (31.01.2022)
Vážení rodiče,
dnes bylo nahlášeno covid-19 pozitivní dítě. Vyčkejte prosím na kontakt od hygienické stanice. O případném dalším postupu vás budeme informovat.
Z důvodu nařízené karantény personálu budou do 2.2.2022 včetně jesle v provozu od 07:00 do 15:00 hod.
Děkujeme za pochopení.

COVID-19: (10.01.2022)
Vážení rodiče,
dne 11.01.2022 byl nahlášen covid-19 pozitivní zaměstnanec. Poslední den přítomnosti zaměstnance v jeslích byl pátek 7.1.2022. O dalším postupu vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění: (22.12.2021)
Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí Správní rady jeslí, se od 1.1.2022 zvyšuje cena stravného na částku 60,- Kč / den.
Od 1.1.2022 se snižuje provozní příspěvek pro děti s TP mimo Zbraslav na částku 4000,- Kč / měsíc za zapsané dítě.

Upozornění: (02.12.2021)
Vážení rodiče, v době vánočních prázdnin budou jesle uzavřeny od 23.12.2021 do 31.12.2021. V provozu budou opět v pondělí 3.1.2022.

Upozornění: (27.10.2021)
Vážení rodiče, dne 29.10.2021 jsou jesle z provozních důvodů uzavřeny.

Upozornění: (22.07.2021)
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Správní rady, se od 1. 9. 2021 upravují platby za dětskou skupinu a to takto:
 • Děti s TP na Zbraslavi – celodenní docházka 3500,- Kč / měsíc
 • Děti s TP mimo Zbraslav – celodenní docházka 5000,- Kč / měsíc
 • Dopolední docházka 5 dní v týdnu s TP na Zbraslavi – 2000,- Kč / měsíc
 • Dopolední docházka 5 dní v týdnu s TP mimo Zbraslav – 3000,- Kč / měsíc
Dětská skupina neposkytuje krátkodobé hlídání, ale pouze trvalou docházku, na základě podané přihlášky (viz. ceník služeb).

Upozornění: (20.05.2021)
Vážení rodiče, na základě informací získaných od Policie ČR bychom Vás touto cestou chtěli informovat o nahlášeném bezpečnostním riziku napadení mateřské školy a obdobné služby péče o dítě dnes, tj. 20.05.2021 a zítra dne 21.05.2021.

COVID-19: (30.04.2021)
V pondělí 3.5.2021 budou opět Jesle Zbraslav v provozu. Podrobnější informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e – mailu..

COVID-19: (21.04.2021)
Vláda schválila změnu mimořádného opatření v oblasti maloobchodu a služeb. Od 21. dubna 2021 se bez omezení otevírají dětské skupiny pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni ve specifikovaných oblastech. http://www.dsmpsv.cz/cs/novinky/285-od-stredy-21-4-se-postupne-oteviraji-detske-skupiny
Dětská skupina jesle Zbraslav bude v provozu od 26.4.2021 v době 7:00 – 16:30.

COVID-19: (12.04.2021)
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021 se i po skončení nouzového stavu, tj. od 12. dubna 2021 omezuje poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti.

COVID-19: (08.04.2021)
Uzavření jeslí (aktualizace)
Vážení rodiče, Jesle Zbraslav zůstávají i nadále uzavřeny. Jakmile se situace změní, budete ihned informování prostřednictvím SMS.
Přeji všem pevné zdraví, K. Štolová, ředitelka jeslí

COVID-19: (22.03.2021)
Uzavření jeslí (aktualizace)
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, přijala vláda ČR dne 18. března 2021 krizové opatření, tzn. že se do 28. března 2021 prodlužuje dosavadní stav a uzavření jeslí i nadále trvá.

COVID-19: (04.03.2021)
MAGISTRÁT HL. M. PRAHY ZAJIŠŤUJE PÉČI O DĚTI PRACOVNÍKŮ IZS
Pracovníci se musí obrátit přímo na svého zaměstnavatele, který zašle požadavek na Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy. Děti jsou následně umístěny do k tomu určených škol. Na území Prahy 16 a tedy i pro občany Zbraslavi. Více informací viz. odkaz: Pražské školy zajistí péči o děti rodičů pracujících ve vybraných profesích v hlavním městě


COVID-19: (01.03.2021)
Informace pro rodiče
Vážení rodiče, provozní příspěvek a zálohu na stravné za březen 2021 neposílejte. V případě otevření budete včas informování o dalším postupu.
Také přikládáme aktuální odkaz pro čerpání OČR: Krizové ošetřovné (mpsv.cz)


COVID-19: (28.02.2021)
Dnes byl potvrzen výskyt pozitivního onemocnění Covid – 19 v jeslích. Rodiče dětí, kterých se opatření KHS týkají, budou informováni o následných karanténních opatřeních SMS a informativním e – mailem. Přeji všem pevné zdraví K. Štolová, ředitelka jeslí.


COVID-19: (27.02.2021)
Uzavřeny dětské skupiny
Vláda s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. zakazuje poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo při zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě převážně pro děti zaměstnanců těchto zařízení (Usnesení č. 217 týkající se služeb). Informace k možnosti čerpání ošetřovného OČR https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Dále je tím samým usnesením zakázáno poskytování služeb v provozovnách, včetně služby péče o dítě (na základě živnosti).


ZÁPIS DO DĚTSKÝCH JESLÍ ZBRASLAV NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022: (23.02.2021)
Vážení rodiče, zápis do dětské skupiny pro školní rok 2021/2022 bude probíhat ve dnech 4 – 5. 5. 2021. Podrobnější informace ohledně organizace zápisu budou zveřejněny později na webových stránkách dle situace v souvislosti s epidemií Covid.


Volná kapacita: (22.02.2021)
Volná kapacita v DS na zkrácenou docházku. Pro podrobnější informace volejte přímo p. ředitelku.


COVID-19: (12.10.2020)
Vážení rodiče, od 15. 10. 2020 bude omezen vstup, a s tím související volný pohyb osob v prostorách jeslí. Prosíme o respektování základních organizačních opatření.
 • Příchod do jeslí – 6:30 – 8:15, po obědě 12:00 – 12:30, odpolední vyzvedávání 14:30 – 16:30.
 • Vstup do jeslí – žádáme zákonné zástupce, aby se v šatně dětí zdržovali pouze na nezbytně nutnou dobu, doprovázející osoba pouze jeden zákonný zástupce, ev. se sourozencem dítěte. V šatně dodržujte odstupy, max. počet osob v šatně dětí jsou 3 dospělé osoby. Každý, kdo vstupuje do jeslí, musí mít roušku.
 • Dezinfekce rukou – při vstupu do jeslí použijte dezinfekci – stojan je přímo u vstupu do jeslí, je určena pro dospělé, ne pro děti.


Provoz jeslí ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s  Covid-19
Provoz jeslí bude ve školním roce 2020/2021 zahájen dne 1. 9. 2020, provozní doba jeslí je bez změny, tj. 6:30 – 16:30
 
V souvislosti s COVID – 19 a na základě pokynů MŠMT a MZČR ze dne 24. 8. 2020, uvádíme následující:
 • Při vstupu do jeslí bude použita dezinfekce rukou, děti nemusí.
 • Zákonní zástupci použijí roušky v prostorách jeslí.
 • Pobyt a pohyb v prostorách jeslí bude omezen na nezbytně nutnou dobu.
 • Minimalizovat kontakt s ostatními zákonnými zástupci a dětmi v prostorách jeslí.
 • Povinností jeslí je předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, proto budou do jeslí přijaty pouze děti bez jakéhokoliv příznaku onemocnění. Dle MŠMT – „Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže – li, že netrpí infekční nemocí.“ – zákonný zástupce doloží potvrzení od lékaře pro děti a dorost.
 • V případě výskytu onemocnění zpravidla zařízení kontaktuje příslušná KHS, která sdělí zařízení (škole) další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.

Vážení rodiče,
od 1.7.2020 se budou jesle transformovat na dětskou skupinu. Informace budou na stránkách postupně aktualizovány s ohledem na datum začátku provozu dětské skupiny. Zákonní zástupci dětí budou o všech ev. změnách týkajících se zahájení  provozu včas informováni.
Děkujeme za pochopení.

Přijímací řízení
Ve školním roce 2020/2021 byly přijaté všechny děti, které podaly přihlášku v daném termínu.

Hlídání dětí
Od září 2020 končí služba krátkodobého hlídání, do jeslí je možné umístit dítě pouze na trvalou docházku. Děkujeme za pochopení

COVID-19: (14.05.2020)
Vážení rodiče, prostřednictvím e – mailu Vám byly zaslány podrobné informace ohledně otevření jeslí dne 25.5.2020.

COVID-19: (07.05.2020)
Vážení rodiče, předpokládané datum otevření jeslí je 25.5.2020. Během příštího týdne obdržíte podrobné informace na e-mail. Děkujeme.

COVID-19: (06.05.2020)
Vážení rodiče,
v současné době řešíme se zřizovatelem provozní a epidemiologické podmínky, na základě kterých by mohly být jesle opět v provozu. V případě otevření jeslí Vás budeme neprodleně informovat. Sledujte prosím naše webové stránky, kde jsou aktuální informace. Děkujeme.

COVID-19: (01.05.2020)
Vážení rodiče,
k dnešnímu dni prozatím nemáme nové informace od nadřízených orgánů, týkajících se opětovného otevření jeslí. V případě nových informací vás budeme neprodleně informovat. Děkujeme za pochopení.

COVID-19: (17.04.2020)
Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádným opatřením vlády ohledně onemocnění COVID – 19, bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců. Formuláře najdete v záložce Dokumenty ke stažení, pokyny k podání přihlášky najdete v záložce Zápis do jeslí. Příjem přihlášek a potřebných dokumentů elektronicky či poštou ve dnech od 6. 5. do 13. 5. 2020 nebo osobně vhozením do poštovní schránky Jeslí ve dnech 12. – 13. 5. 2020 do 13:00 hod.

COVID-19: (13.03.2020)
Vážení rodiče, v souvislosti s vyhlášením Nouzového stavu na území ČR a doporučením MŠMT ze dne 12. 3. 2020 a následným projednáním se zřizovatelem, se provoz Dětských jeslí přerušuje a to s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání.

COVID-19: (10.03.2020)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro jesle
Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví dne 10. 3. 2020 se od středy 11. 3. 2020 zakazuje přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Jeslí se prozatím toto opatření netýká. Sledujte webové stránky, kde budou případné změny ihned aktualizovány. I přesto žádáme zákonné zástupce dětí, aby zvážili docházku dítěte do jeslí.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky