Co je dětská skupina - Jesle Zbraslav

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
Co je dětská skupina Jesle Zbraslav (dále jen DS)

Vítejte na stránkách Jesle Zbraslav. Od 1. ledna 2020 realizujeme projekt Transformace dětských jeslí na dětskou skupinu.

Během projektu dojde k transformaci jeslí na dětskou skupinu dle zákona 247/2014 Sb. Provozem dětské skupiny následně podpoříme rodiče malých dětí při slaďování rodinného a pracovního života. Začátek provozu dětské skupiny bude od 1. 7. 2020. V případě podrobnějších informací uvádíme odkaz ke stažení příručky. Dětská skupina je evidována v registru provozovatelů dětských skupin na portálu evidence.mpsv.cz.

Hlavním a prioritním úkolem je, poskytnout dětem co nejkvalitnější péči a rodičům tak umožnit návrat do zaměstnání. S péčí o děti máme mnohaleté zkušeností, protože do června 2020 fungovala DS jako klasické jesle. Kapacita jeslí je 24 dětí, ve věku od 1 – 3 let.

Proč si vybrat právě naší dětskou skupinu?
  • Je brán zřetel na individuální přístup k dítěti - jedna chůva se stará max. o 6 dětí.
  • Adaptace je pozvolná, je brán zřetel na individuální potřeby dítěte.
  • O děti se stará kvalifikovaný a zdravotně způsobilý personál.
  • Provoz je celoroční, včetně letních prázdnin
  • Součástí skupiny je velká oplocená zahrada, vybavená novými herními prvky
  • Pro děti je zajištěna plnohodnotná strava dovážena z MŠ
  • Vstup do jeslí je bezbariérový

Péče o děti se řídí předem stanoveným plánem výchovy a péče, v kterém je také pamatováno na děti se specifickými potřebami, podle toho je zajištěn i individuální přístup, což zaručuje kvalitu poskytovaných služeb.

Docházka do jeslí je celodenní v době od 6:30 – 16:30. Prostory jeslí jsou uzpůsobeny potřebám přítomných dětí, je brán zřetel na věkovou kategorii. Dětská skupina neposkytuje krátkodobé hlídání, ale pouze trvalou docházku, na základě podané přihlášky (viz. ceník služeb).

Výchova a vzdělávání dětí je rozděleno do několika oblastí: rozumové, pracovní, výtvarné, hudební a pohybové, zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, řeči, poznávacích procesů, smyslového vnímání, samostatnosti a především také v socializaci. Různé aktivity v těchto oblastech probíhají formou hry v malých skupinkách. Výchova a vzdělávání je rozděleno do tematických celků během celého školního roku.

Do DS může být přijato pouze dítě, které má zákonem splněné pravidelné očkování, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky