Domácí řád - Dětské Jesle Zbraslav

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domácí řád

Vážení rodiče,
úkolem pracovnic jeslí je, aby svědomitě pečovaly o správný tělesný a duševní vývoj Vašeho dítěte.

  1. Do jeslí jsou přijímány děti od 1 do 3 let, na základě podané přihlášky.
  2. Při nástupu dítěte do jeslí předloží rodiče řádně vyplněný evidenční list dítěte, včetně potvrzení dětského lékaře.
  3. Jesle jsou otevřeny od 6:30 do 16:30 hod. Příjem dětí je do 8 hod., po domluvě se sestrou je možný příjem i v průběhu dne. V zájmu dětí prosíme o dodržování provozní doby.
  4. Za pobyt dítěte v jeslích se platí do 15. dne v měsíci. Příspěvek na provoz se platí předem a je za zapsané dítě. Stravné se účtuje podle docházky dítěte do jeslí.
  5. Rodiče se zavazují, že oznámí sestře onemocnění dítěte nebo jiný důvod, proč nepřijde dítě do jeslí, dále výskyt infekční nemoci v rodině nebo okolí, a to nejpozději do 8 hodin, aby bylo možné dítě odhlásit ze stravování, jinak budou povinni tento den platit.
  6. Zjistí-li sestra při ranním filtru, že je dítě nemocné nebo má podezření z infekční nemoci, má právo poslat dítě na vyšetření k dětskému lékaři.
  7. Je-li dítě nepřítomno pro infekční nemoc, předloží rodiče při opětovném příjmu dítěte do jeslí potvrzení o zdraví dítěte.
  8. V případě, že bude dítě vyzvedávat z jeslí cizí osoba, musí mít plnou moc od rodičů dítěte.

Své dotazy, připomínky, stížnosti na provoz jeslí a celkovou péči o dítě, mohou rodiče projednat s ředitelkou jeslí nebo se obrátit na člena Správní rady.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky