Zápis do jeslí - Jesle Zbraslav

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Informace
 
Zápis do jeslí

ZÁPIS DO DĚTSKÝCH JESLÍ ZBRASLAV NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,
zápis do jeslí bude probíhat ve dnech 4. 5. 2022 – 11. 5. 2022. Příjem přihlášek a potřebných dokumentů elektronicky či poštou ve dnech od 4. 5. – 11. 5. 2022, osobně ve dnech 10. – 11. 5. 2022 8:00 - 13:00 hod.

Podrobné informace k zápisu do DS ve školním roce 2022/2023

 • Výdej Přihlášek
  • online na webových stránkách (www.jeslezbraslav.cz), od dubna v záložce Dokumenty ke stažení
  • Osobně 2. 5. 2022 - 3. 5. 2022 v době od 9 do 15 hodin

 • Příjem vyplněných přihlášek k docházce do jeslí a dalších dokumentů
  4. 5. – 11. 5. 2022

  • E-mailem na reditelka@jeslezbraslav.cz
  • do datové schránky hhq7gwv (není možné zaslat firemní dat. schránkou)
  • Poštou doporučeně – Dětské jesle Zbraslav, Jaromíra Vejvody 1400, 156 00 Praha 5
  • Osobně – a to pouze 10. 5. a 11. 5. 2022 v době od 8:00 do 13:00 hod.

 • Dokumenty nutné k zápisu
  • Přihláška k docházce dítěte do jeslí – řádně vyplněná (včetně telefonu a e-mailu !!), 
  • Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (ev. potvrzení na ÚP, rekvalifikačním kurzu),
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do dětské skupiny,
  • Kopii očkovacího průkazu

Povinné očkování dítěte
V souladu se zákonem § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, je možné přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzhledem k tomu, že dítě v době zápisu nemusí mít ještě povinné očkování splněno, musí zákonný zástupce kontaktovat svého dětského praktického lékaře a doložit potvrzení, že dítě bude ke dni zahájení docházky doočkováno, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 
Výsledky zápisu:
 • Zákonní zástupci přijatých dětí budou informováni e-mailem od 10. 6. 2022
 • Rozhodnutí o přijetí bude uloženo v osobní složce dítěte, stejnopis vydáme na požádání.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte, obdrží zákonní zástupci e-mailem nebo poštou.
 
V Praze 5, dne 15. 2. 2022
Mgr. Kamila Štolová, DiS.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky