Zápis do jeslí - Dětské jesle Zbraslav

Přejít na obsah
Zápis do jeslí
Zápis do Dětských jeslí Zbraslav na školní rok 2024/2025
Vážení rodiče,
zápis do jeslí bude probíhat ve dnech 13. – 17. 5. 2024. Příjem přihlášek a potřebných dokumentů elektronicky či poštou ve dnech od 13. – 17. 5. 2024, osobně ve dnech 13. – 14. 5. 2024 8:00 - 13:00 hod.
Den otevřených dveří proběhne v dětských jeslích dne 6.5.2024 v čase od 16 – 18 hodin.
Podrobné informace k zápisu do DS ve školním roce 2024/2025:
Výdej Přihlášek
 • online na webových stránkách (www.jeslezbraslav.cz), již nyní v záložce Ke stažení
 • Osobně 13. - 14. 5. 2024 v době od 8 do 13 hodin
Příjem vyplněných přihlášek k docházce do jeslí a dalších dokumentů
13. – 17. 5. 2024:
 • E-mailem na reditelka@jeslezbraslav.cz
 • do datové schránky gupnfj3 (není možné zaslat firemní dat. schránkou)
 • Poštou doporučeně – Jesle Zbraslav, příspěvková organizace, Jaromíra Vejvody 1400, 156 00 Praha 5
 • Osobně – a to pouze 13. a 14. 5. 2024 v době od 8:00 do 13:00 hod.
Dokumenty nutné k zápisu
 • Přihláška k docházce dítěte do jeslí – řádně vyplněná (včetně telefonu a e-mailu !!),
 • Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (ev. potvrzení na ÚP, rekvalifikačním kurzu),
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do dětské skupiny,
 • Kopii očkovacího průkazu
Povinné očkování dítěte
V souladu se zákonem § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, je možné přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzhledem k tomu, že dítě v době zápisu nemusí mít ještě povinné očkování splněno, musí zákonný zástupce kontaktovat svého dětského praktického lékaře a doložit potvrzení, že dítě bude ke dni zahájení docházky doočkováno, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Výsledky zápisu:
 • Zákonní zástupci přijatých dětí budou informováni e-mailem od 9. 6. 2024
 • Rozhodnutí o přijetí bude uloženo v osobní složce dítěte, stejnopis vydáme na požádání.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte, obdrží zákonní zástupci také e-mailem.

V Praze 5, dne 10. 1. 2024
Mgr. Kamila Štolová, DiS.
Otevírací doba: Po - Pá 6:30 – 16:30

Kontaktní telefonní čísla:
Tel.: +420 257 921 417
Mobil: +420 773 065 804
Adresa:

Jesle Zbraslav, příspěvková organizace
Jaromíra Vejvody 1400
156 00  Praha 5 - Zbraslav
Návrat na obsah